Kim Oanh

Kim Oanh 2 

Nhà phân phối bồn nước Đại Thành, Tân Á, Rossi, máy nước nóng năng lượng mặt trời, chậu chén Rossi, ống nhựa Bình Minh, ống Hoa Sen, ống Thành Công.

Đội ngũ hỗ trợ